Loading...

Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu

Poniższy regulamin służy do określenia celu oraz zasad funkcjonowania Serwisu

Słownik pojęć

Serwis – strony GRUPY SPANKO24 udostępniane poprzez sieci internetową pod adresem https://www.spanko24.today/ oraz

 • wolnedomki.click
 • basenywbukowinie.pl
 • okazje.zbasenem.pl
 • wgorach.best
 • basenywbialce.pl
 • po więcej prosimy o kontakt 🙂

 

Regulamin – Regulamin Serwisu;

Moderator/Redaktor/Administrator Serwisu – właściciel, osoba lub osoby dbające o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu zgodnie z Regulaminem przez Użytkowników

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w celu korzystania z usług oferujących przez Obiekt Noclegowy.

Klient/Firma/Właściciel – osoba lub podmiot dokonująca zgłoszenia Obiektu Noclegowego w celach reklamowych do Serwisu,

Materiał Reklamowy – treści reklamowe w postaci: tekst, grafika, logo, zdjęcie, film wideo, animowany gif itp.

Obiekt Noclegowy – agroturystyka, pensjonat, hotel, restauracja, domki, apartament, kwatera lub inny obiekt noclegowy.

Wpis Obiektu Noclegowego/Usługa Reklamowa – płatna informacja reklamująca usługi Obiektu Noclegowego w Serwisie. Forma tekstowa, film jak i graficzna np. baner.

Opłata Reklamowa – należność pieniężna uzgodniona przez Klienta/Firmę z Moderatorem Serwisu, opłacana po otrzymaniu faktury pro forma na konto wskazane przez Moderatorem Serwisu. Wniesienie opłaty jest potwierdzeniem akceptacji Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności oraz warunkiem korzystania z Usług Reklamowych Serwisu.

Rezerwacja Obiektu – proces rezerwacji tj, ostateczne uzgodnienie terminu, warunków usługi oraz przepływ należności odbywa się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem.

 

Ogólne zasady korzystania z Usługi Reklamowej

 • Z Usługi Reklamowej może skorzystać przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna działająca w obszarze działania Serwisu.
 • Dedykowane, wytworzone Usługi Reklamowe mogą być używane tylko w ramach kanałów reklamowych należących do Grupy SPANKO24 i w granicach ważności usługi określonej w fakturze VAT.
 • Zabrania się Właścicielowi korzystać, podszywać się lub działać w imieniu innego Właściciela Obiektu Noclegowego.
 • Ostatecznie wszelkie zgody, oświadczenia Właściciela złożone i wyrażone są w momencie dokonania wpłaty za Usługę Reklamową na podstawie faktury VAT.
 • Anulowanie Usługi Reklamowej przez Właściciela określane jest indywidualnie wg. opcji:
  • możliwość zwrotu należności za Opłatę Reklamową z potrąceniem kosztów poniesionych przy tworzeniu indywidualnej/na zamówienie oferty reklamowej (np. zakup materiałów, produktów, oprogramowania u podmiotów trzecich).
  • możliwość zwrotu należności proporcjonalnie do nie wykorzystanego czasu Opłaty Reklamowej z uwzględnieniem czasu pracy Moderatora podczas przygotowywania Wpisu Obiektu Noclegowego. Koszty manipulacyjne nie przekraczają 40% wartości Usługi Reklamowej.
 • Właścicielowi przysługuje prawo do zmiany lub wykreślenia Wpisu Obiektu Noclegowego. Proces ten może się odbyć poprzez mail, tradycyjną pocztę lub inną formę identyfikującą jednoznacznie Właściciela.
 • Właściciel wyraża zgodę na utrzymanie Wpisu Obiektu Noclegowego w Serwisie w okrojonej formie po wygaśnięciu Usługi Reklamowej określonej terminem wymienionym na fakturze VAT.
 • Niedozwolone jest działanie poprzez;
  • podawanie nieprawdziwych informacji w Usłudze Reklamowej.
  • przeprowadzanie szeroko rozumianej agitacji, wykraczającej poza obszar turystyczny i charakter Serwisu.
  • podawanie do Moderatora Serwisu wszelkich materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, materiałów wulgarnych, obrażających godność.
  • podawanie do Moderatora Serwisu materiałów na tle seksualnym.
  • podawanie do Moderatora Serwisu materiałów niezwiązanych z profilem Serwisu.
 • Niestosowanie się do zapisów Regulaminu przez Właściciela lub Użytkownika – Serwis zastrzega sobie prawo do zatrzymania Usługi Reklamowej i dokonać jej blokady jak i zastrzega sobie prawo do całkowitej rezygnacji ze współpracy z Właścicielem.

 

 • Właściciel przekazując do Moderatora Serwisu Materiał Reklamowy oświadcza, iż,
  • dysponuje prawami majątkowymi, autorskimi lub pokrewnymi, umożliwiającymi posługiwanie się Materiałem Reklamowym w Serwisie.
  • Materiał Reklamowy umieszczony w Serwisie nie narusza praw osób trzecich.
  • Materiał Reklamowy wskazuje na Jego Obiekt Noclegowy i usługi wskazane we Wpisie Obiektu Noclegowego.
  • Moderatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie fotografii, publiczną prezentację w prowadzonych przez Moderatora serwisach internetowych.
  • udziela zgody na korzystanie przez Serwis ze swojego wizerunku w Materiałach Reklamowych w ramach tego Regulaminu.
  • uzyskał zgodę na złożenie oświadczenia o zezwoleniu na korzystanie z prawa audio wizualnych w tym wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogiczną zgodę w ich imieniu.
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w zakresie Usługi Reklamowej oraz że uzyskał zgodę na powierzenie przetwarzania danych w zakresie z praw audio wizualnych w tym wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki zostały ujawnione w Materiałach Reklamowych i wyraża tożsamą zgodę w ich imieniu.
 • W związku z powyższym udzielenie powyższych licencji Moderatorowi, Właścicielowi lub osobom trzecim nie przysługuje wynagrodzenie.
 • Moderator zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania Materiałów Reklamowych bez konieczności podawania przyczyny.
 • Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów Reklamowych.

 

Ogólne zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika

 • Użytkownik wyszukuje interesujący Obiekt Noclegowy, następnie może wysłać zapytanie o dostępność usługi lub skontaktować się bezpośrednio poprzez e-mail lub telefon.
 • Zabrania się Użytkownikowi korzystać niezgodnie z przeznaczeniem Serwisu np. zakłócić funkcjonowanie Serwisu, dokonywać prób przełamania zabezpieczeń, unieruchomienia Serwisu itp. Działania takie są naruszeniem prawa oraz są rejestrowane a informacje zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Użytkownik otrzyma blokadę na dostęp do Serwisu.

 

Odpowiedzialność

Serwis powstał z myślą o dostarczeniu kompleksowej informacji na temat usług noclegowych. Serwis nie jest gwarantem osiągnięcia sukcesu komercyjnego firm w nim umieszczonych.

Materiały do tworzenia Wpisów Obiektów Noclegowych udostępnianych/przesyłanych do Serwisu wyłącznie:

 • za zgodą Właścicieli/Klientów Obiektów i na ich odpowiedzialność.
 • lub po uzgodnieniu z faktycznymi prawnymi Autorami materiałów przez Właścicieli Obiektów.
 • Nasz Serwis nie bierze odpowiedzialności za pochodzenie materiałów (tekstowych, graficznych i audio/wideo) przesyłanych do Serwisu.
 • W przypadku naruszeń własności intelektualnych, praw autorskich lub uwag, prosimy o zgłaszać tego faktu do nas!
 • Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem & Polityką Prywatności, prosimy o zaprzestanie reklamowania się/nie korzystanie z Serwisu.
 • Serwis nie jest stroną zawieranych uzgodnień pomiędzy Właścicielem i Użytkownikiem a jedynie jest miejscem gromadzenia informacji o Obiektach Noclegowych i służy pomocą w odszukaniu Wpisu Obiektu Noclegowego przez sieć internet.
 • Serwis nie pobiera opłat, zaliczek od Użytkowników za usługi oferujące przez Obiekt Noclegowy.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.